Comic, Ilustracion, Animación, Pintura, Fragmentos de la enciclopedia defica, La mansión de los Pampín, Stratos, Tangencias, Trazo de tiza, Quotidianía delirante, Cronicas incongruentes, Pedro y el lobo, Manuel Montano, Los compañeros de la orde de la piedra, O casi, Acuarios, De Profundis, Men in black, Xabarin club y los vigilantes del camino, El padrino, Ardalén, Xabarin, bande desinée, fumetto, quadrinhos, banda deseñada

Está vostede en:Animacin / De Profundis / Formulacións Creativas
 

Recomendar

  • Nome de amigo
  • E-mail de amigo
  • O teu nome

Formulacións Creativas

A animacin tradicional foi posible grazas a un proceso de simplificacin e axuste a un esquema de producin industrial. A clave do asunto era conseguir que moitos debuxantes diferentes renunciasen aos seus estilos propios para debuxar de tal forma que chegase a ser indistinguible -ou case- a man de cada un deles nos sucesivos fotogramas dunha pelcula. O debuxo deba ser, pois, o menos complicado posible e sinttico, reducndose aos contornos e as lias imprescindibles para a correcta interpretacin das imaxes. A cor de todos os elementos mbiles da imaxe tia que ser "plana", dicir, sen matices, nin texturas, nin ningunha outra caracterstica que dificultara o proceso de repeticin. Con esa tcnica acadronse resultados brillantes e fixronse obras mestras. A frmula consista en sacrificar os valores plsticos da imaxe -debuxada e pintada- para conseguir a naturalidade -e ata a espectacularidade- no movemento. Estes principios seguen sendo vlidos para as producins estndar de debuxos animados, e ata, con lixeiras variantes, para as de animacin por modelado en 3D.

Como tantas veces acontece con este tipo de condicionantes asociados a procesos de creacin, poden acabar convertendo en "canon" o que no inicio eran s solucins coxunturais.

E outra conviccin desafortunada a que confunde linguaxe con xnero. O Cine linguaxe. Como a Literatura. E do mesmo xeito que tan Literatura a narrativa, como a poesa, como o teatro, como o ensaio... o Cine non -non ten que ser, non pode ser- s narrativo. Que unha opcin sexa maioritariamente aceptada non quere dicir que sexa a nica vlida. Pretender que o cine se axuste exclusivamente a patrns narrativos evidencia esa confusin entre linguaxe e xnero, e limtao arbitrariamente.

Como creador, logo de experiencias "estndar" nas que estes condicionantes eran obvios, tia a necesidade de facer unha proposta que negase ambos. A nivel visual, recuperar todas as posibilidades expresivas da imaxe (color, matices, texturas, trazo, pincelada...), anda que fose renunciando espectacularidad do movemento (anda non temos medios tcnicos que nos eviten esa renuncia, pero non tardarn en chegar). E a nivel de contido, elaborar un discurso de carcter potico, centrado en transmitirlle ao espectador sensacins e emocins. Para afondar nese carcter non narrativo, resolvn eliminar os dilogos. E para iso precisaba a complicidade da msica mis al do habitual. Nani Garca estivo sempre disposto a compartir esta viaxe e compuxo unha partitura sinfnica que non deixa de removerme por moito que a escoito.

powered by paginasweb.es