Fantasmas de luz

Fantasmas de luz

Agustín Fernández Paz, ademais de gran amigo, é, sen dúbida, o escritor do que máis libros teño ilustrado. Na sección de "Ilustración" hai exemplos abondos desta longa colaboración.

Hai case un ano Agustín envioume un texto coa proposta de que o ilustrase. Aceptei de inmediato pero, a verdade, custoume moitísimo atopar o ton das imaxes. Da maioría das ilustracións houbo dúas versións anteriores -xa destruídas- que xamais chegarán a verse.

 • 930big_fantasmas_de_luz_01_imp
 • 931big_fantasmas_de_luz_02_imp
 • 932big_fantasmas_de_luz_03_imp
 • 933big_fantasmas_de_luz_04_imp
 • 934big_fantasmas_de_luz_05_imp
 • 935big_fantasmas_de_luz_06_imp
 • 936big_fantasmas_de_luz_07_imp
 • 937big_fantasmas_de_luz_08_imp
 • 938big_fantasmas_de_luz_09_imp
 • 942big_fantasmas_de_luz_10_imp
 • 943big_fantasmas_de_luz_11_imp
 • 944big_fantasmas_de_luz_12_imp
 • 960big_fantasmas_de_luz_13_imp
 • 961big_fantasmas_de_luz_14_orx
 • 962big_fantasmas_de_luz_sobrecuberta