Outros

Hai obras difíciles de clasificar. Son propostas do máis variadas: etiquetas de viño, selos de correos, marca páxinas... Nesta sección irei recollendo unha escolma dalgunhas delas.