«MIB / Kay correndo»

«MIB / Kay correndo»

2ª tempada.

Tinta s/ papel.

21 x 29,7 cm.