Paisaxe urbana

Feito durante unha entrevista radiofónica.

Tinta. Pincel Pentel s/ papel.