«Ardalén / O paso das baleas»

ORIXINAL vs FACSIMILE

«Ardalén / O paso das baleas»

Facsímile. Impresión asinada e vernizada, tintas pigmentadas s/ lenzo.

116 x 73 cm.

300,0 €